Złącza wzdłużne ciesielskie

Złącza wzdłużne - łączące elementy na ich długości, przedłużające je stosowane do łączenia elementów poziomych: podwalin, płatwi, oczepów, murłat itp.


Złącza

Najprostszym złączem wzdłużnym jest złącze na styk ukośny i na styk klinowy (rys. Az) , (rys. Bz) oraz złącze wzdłużne na czop pełny (rys. 3z). Przy styku ukośnym kąt nachylenia powierzchni styku do poziomu nie może być mniejszy niż 60 stopni .Dalszą odmiano jest styk klinowy w którym kąt wcięcia nie powinien być mniejszy niż 120 stopni .Wszystkie złącza pracujące na rozciąganie muszą być ściągnięte śrubami lub gwoździami . Złącza belek nad podpierającymi je słupami stężane są gwoździami, klamrami lub nakładkami z płaskowników ściągniętych śrubami lub przybitych hakami, lub też tylko samymi śrubami, jak np. złącza na nakładkę prostą łub ukośną.Złącze wzdłużne na styk ukośny

Rys.Az Złącze wzdłużne na styk ukośny.


Złącze wzdłużne na styk klinowy

Rys.Bz Złącze wzdłużne na styk klinowy.


Złącze wzdłużne na nakładkę ukośną pod skosem

rys.1z Złącze wzdłużne na nakładkę ukośną pod skosem.


Złącze wzdłużne na nakładkę ukośną zwykłą

rys.2z Złącze wzdłużne na nakładkę ukośną zwykłą.


Złącze wzdłużne na czop pełny

rys.3z Złącze wzdłużne na czop pełny.


Bardzo często stosowane jest złącze na nakładkę prostą (rys.4z)


Złącze wzdłużne na nakładkę prosto

rys.4z Złącze wzdłużne na nakładkę prosto.


Złącze wzdłużne na nakładkę prosto z wcięciem

rys.5z Złącze wzdłużne na nakładkę prosto z wcięciem.


Złącze wzdłużne na nakładkę z wcięciem ukośnym

rys.6z Złącze wzdłużne na nakładkę z wcięciem ukośnym.


Złącze wzdłużne na nakładkę prosto z ukosem

rys.7z Złącze wzdłużne na nakładkę prosto z ukosem.


Złącze wzdłużne na nakładkę skośną

rys.8z Złącze wzdłużne na nakładkę skośną.


Przy przedłużaniu belek nad podpierającymi je słupami stosowane są złącza na styk schodkowy z czopem prostym pojedynczym górnym (rys. 9z) . Złącza te są krótkie i nie wychodzą poza przekrój podpierających je słupów. Opisane złącza powinny być z zasady wzmacniane metalowymi łącznikami ciesielskimi .Podobne złącze na styk schodkowy, lecz z czopem płetwowym (na jaskółczy ogon) pojedynczym górnym, pokazane jest na (rys.10z) Tego typu złącza mogą być wykonane również z dwoma czopami.Złącze schodkowe z czopem prostym pojedynczym

rys.9z Złącze schodkowe z czopem prostym pojedynczym.


Złącze schodkowe z czopem pojedynczym płetwowym

rys.10z Złącze schodkowe z czopem pojedynczym płetwowym.


Złącze wzdłużne na nakładkę ukośną zwykło

rys.11z Złącze wzdłużne na nakładkę ukośną zwykło.


Gdy łączone elementy podlegają działaniu większych sił rozciągających, wówczas stosuje się złącza na tzw. zamki, znane pod nazwą zamków ciesielskich. Na rys. (rys.12z) pokazane jest złącze na zamek prosty.Złącze wzdłużne na zamek prosty

rys.12z Złącze wzdłużne na zamek prosty.


Podobne złącze, w którym powierzchnie czołowe są dociskane do siebie za pomocą klinów, przedstawia (rys.13z). Połączenia te zapewniają jednocześnie oszczędność drewna, gdyż nakładkę nożna zrobić z króciaka nie tracąc na długości elementów. Złącza na zamek z klinami mogą być polecane jedynie w tym przypadku,gdy są one okresowo doglądane, a kliny w miarę potrzeby dobijane w celu usunięcia ujemnego wpływu, jaki wywiera zsychanie się i skurcz drewna na wytrzymałość złącza. Ponadto niektóre złącza nie dałyby się w ogóle złożyć i usztywnić bez użycia klinów. W praktyce konstrukcje ciesielskie po ich wykonaniu nie są doglądane,wobec czego złączy na zamki z klinem w konstrukcjach tych nie należy stosować.Złącze wzdłużne na skowę zamkową prostą z klinami

rys.13z Złącze wzdłużne na skowę zamkową prostą z klinami.


Nieraz stosowane są bardziej złożone zamki w których dodatkowo przewidziane są czopy przeciw działające przesunięciom poprzecznym łączonych elementów (rys. 14z).Złącze na zamek

rys.14z Złącze na zamek ukośny z czopem skośnym.


Tradycyjnym złączem na zamek jest zamek ukośny (w tak zwany -znak piorunowy ) pokazany na (rys. 15z).Złącze na zamek

rys.15z Złącze wzdłużne na zamek ukośny.


Złącze na zamek

rys.16z Złącze wzdłużne na styk poziomy z nakładką prostą.


Złącze na zamek

rys.17z Złącze wzdłużne z łubkami drewnianymi.