Złącza ciesielskie poprzeczne

Złącza poprzeczne stosowane są jako połączenie dwóch krzyżujących się elementów lub gdy koniec jednego z elementów łączony jest z drugim przebiegającym pod kątem prostym (tzw. złącza teowe) lub ukośnie w stosunku do pierwszego.


Jako przykład pierwszego z wymienionych połączeń może służyć złącze na krzyżujących się zastrzałach w jednym polu konstrukcji szkieletowej ścian ryglowych domów drewnianych, jako przykład drugiego - połączenie wymianu z belką stropową lub krokwią , krokwi z jętką, słupa z podwaliną lub oczepem itp.
Na rysunku (rys. 1zp) pokazane jest złącze nakładkowe poprzeczne niepełne ze skosem na połączeniu wymianu z belką stropową .Złącza tego typu osłabia znacznie belkę w strefie ściskanej, nie jest więc zalecane. Znacznie lepsze pod tym względem jest złącze na czop kryty ze skosem (rys. 2zp).


złącze poprzeczne na czop  ze skosami

(rys. 1zp) Złącze poprzeczne na czop ze skosem.


złącze poprzeczne na czop kryty ze skosami

(rys. 2zp) Złącze poprzeczne na czop kryty ze skosami.


Opisane odmiany złączy poprzecznych stosowane są wówczas, gdy górne i dolne (lub obie) powierzchnie łączonych elementów muszą leżeć w jednej płaszczyźnie czyli – ja to się mówi - muszą "licować ze sobą".


Gdy czołowa powierzchnia jednego z łączonych elementów musi licować z boczną powierzchnią drugiego elementu, jak np. belki stropowe przy połączeniu z oczepem, wówczas stosowane są złącza poprzeczne nakładkowo - płetwowe (rys. 3zp), inaczej na wrąb płetwowy ( lub na jaskółczy ogon ), na wrąb krzyżowy (rys. 4zp ). W praktyce spotykane są również inne złącza, jak np. na zamek prosty, zamek płetwowy lub na nakładkę prostą i inne.


złącze poprzeczne nakladkowo-platwowe

(rys. 3zp) Złącze poprzeczne nakladkowo-platwowe.


złącze poprzeczne na wrąb krzyżowy

(rys. 4zp) Złącze poprzeczne na wrąb krzyżowy.


Przy łączeniu podwalin ścian zewnętrznych z podwalinami ścian działowych stosowane są złącza pokazane na (rys. 5zp ) i (rys. 6zp ) zakończenia podwalin ścian działowych.


złącze poprzeczne na nakładkę prostą

(rys. 5zp) Złącze poprzeczne na nakładkę prostą.


złącze poprzeczne na nakładkę z czopem płetwowym

(rys. 6zp) Złącze poprzeczne na nakładkę z czopem płetwowym.


Słupy łączone są z podwalinami ,oczepami lub belkami na czop pełny ( rys. 7zp ) lub na czop środkowy ( rys. 8zp ).


złącze słupa na czop  pełny

(rys. 7zp) Złącze słupa na czop pełny.


złącze słupa na czop  środkowy

((rys. 8zp) Złącze słupa na czop środkowy.


Stosowana są też inne połączenia słupa z podwalinami ,oczepami lub belkami ( rys. 9zp ) , ( rys. 10zp ), ( rys. 11zp ), ( rys. 12zp ), ( rys. 13zp ) są to połączenia rzadziej spotykane.


złącze słupa na czop  z nakładką

(rys. 9zp) Złącze słupa na czop z nakładką.


złącze słupa na czop  z zamkiem na klin

(rys. 10zp) Złącze słupa na czop z zamkiem na klin.


złącze słupa na czop z nakładką dwustronną

(rys. 11zp) Złącze słupa na czop z nakładką dwustronną.


złącze słupa  na wrąb krzyżowy

(rys. 12zp) Złącze słupa na wrąb krzyżowy.


złącze słupa poprzeczne na rygiel

(rys. 13zp) Złącze słupa poprzeczne na rygiel.


Typowym złączem tradycyjnym poprzeczno - ukośnym jest złącze stosowane przy łączeniu belek ,podciągów i płatwi z mieczami ( rys. 14zp ).


złącze miecza na czop

(rys. 14zp) Złącze miecza na czop .


złącze miecza na czop stężony kołkiem

(rys. 15zp) Złącze miecza na czop stężony kołkiem.