Złącza ciesielskie multigrip

Firma MultiGrip jest wiodącym dostawcą nowatorskich systemów połączeń konstrukcji drewnianych i ogólnobudowlanych.


Wymian na komin


W trakcie montażu dachu z wiązarów prefabrykowanych występuje wiele sytuacji gdy istnieje konieczność wykonania obróbki z luźnych elementów. W takich przypadkach konstrukcja wykonywana jest z luźnych elementów łaczonych okuciami stalowymi.


Szczegół "A"


Wymian przymocowany do pochylonego pasa górnego. W zależności od obciażenia użyty jest wieszak Speedy (krótki lub Standardowy). Szczegół "B"


Element podwieszony jest położony poniżej pasa górnego. Aby podwiesić wymian używamy wieszaka Speedy Długi LLS. Szczegół "C"


Standardowe połączenie wymianu z belką. W zależności od obciążeń Speedy Długi, Standardowy lub Krótki. Szczegół "D"


Połączenie wymianu z dolnym pasem. Połączenie realizowane za pomocą Wieszaka Speedy. Szczegół "E"


Oparcie wymianu bezpośrednio na pasie dolnym. Do mocowania należy użyć Kotew Uniwersalnych umieszczonych po obu stronach wymianu. Szczegół "F"


W tej sytuacji występuje klasyczne podwieszenie elementu poniżej belki. Do tego celu użyty został wieszak Speedy Długi LLS, dzięki przedłuzonych taśmom zawiniętym i mocowanym na belce doskonale spełnia tu swoje zadanie. Szczegół "G"


Szczegół oparcia krokwi na wymianie. Brak znacznych obciążeń pozwala zastosować klips wiązara TC. Jeśli opierana krokiew jest szersza niż 50mm lub jest wielowarstwowa, do mocowania użyte będą kotwy uniwersalne umieszczone dwustronnie. Szczegół "I"


Mocowanie wymianu w kalenicy. Do mocowania użyto wieszaka Speedy, którego ramiona zostały zagięte na szczycie stosowanie do jego kształtu.


Wymian na komin


Utworzenie otworu stropowego wymaga szczególnej uwagi ze strony projektanta i montażysty. Wiązary w miejscu otwarcia zostają zastąpione obróbką z luźnych elementów. Uwagę należy zwrócić na prawidłowe zaprojektowanie elementów wokół samego otworu. Często istnieje potrzeba przeniesienia większych sił przez wymiany wokół otworu. W związku z tym, wieszaki tam użyte muszą być dobrane ze względu na przenoszone obciążenia. Poniżej zostało pokazane przykałdowe rozwiązanie otworu stropowego.
Szczegół "A"Element podwieszony jest położony poniżej pasa górnego. Aby podwiesić wymian używamy wieszaka Speedy Długi LLS. Szczegół "B"Szczegół oparcia krokwi na wymianie. Brak znacznych obciążeń pozwala zastosować klips wiązara TC. Jeśli opierana krokiew jest szersza niż 50mm lub jest wielowarstwowa, do mocowania użyte będą kotwy uniwersalne umieszczone po obu stronach krokwi. Szczegół "C"Podparcie luźnego elementu wypełniającego za pomocą wieszaka. Wymian wokół otworu poddany jest najcześciej większym obciążeniom (schody, drabina), zatem jest on podwójny. Do realizacji takigo połączenia należy użyć wieszaka Speedy Standard lub Długi - ST/LLS Szczegół "D"Oparcie wymianu bezpośrednio na pasie dolnym. Do mocowania należy użyć Kotew Uniwersalnych umieszczonych po obu stronach wymianu. Szczegół "E"Oparcie luźnej krokwi na wymianie biegnącym w kalenicy. Mocowanie za pomocą wieszaka Speedy lub Kotew Uniwersalnych typu "C" - MFAC. Szczegół "F"Mocowanie wymianu w kalenicy. Do mocowania użyto wieszaka Speedy, którego ramiona zostały zagięte na szczycie stosowanie do jego kształtu. Szczegół "G"Ważne połączenie. Występujące tutaj znaczne obciążenia wymuszają zastosowanie wieszaka Speedy Długiego LLS lub ciężkich wieszaków Maxi Speedy dobranych stosowanie do obciążeń. Szczegół "H"


W tej sytuacji występuje klasyczne podwieszenie elementu poniżej belki. Do tego celu użyty został wieszak Speedy Długi LLS, dzięki przedłuzonych taśmom zawiniętym i mocowanym na belce doskonale spełnia tu swoje zadanie.


Mocowanie wiązara z muratą


WWiązary drewniane są komponentami inżynieryjnymi produkowanymi w wyspecjalizowanych zakładach i poddanymi kontroli jakości. Zatem również mocowanie i montaż wiązara musi być wykonane zgodnie z wymaganiami technologii.
- Do mocowania lekkich wiązarów do murłaty rekomendowane jest użycie klipsów wiązara o odpowiedniej szerokości.Rys. 1 Mocowanie wiązara za pomocą klipsa TC


Zazwyczaj wystarczające jest mocowanie wiązara za pomocą pojedynczego klipsa TC, umieszczonego zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie murłaty.


Rys. 2 Mocowanie wiązara za pomocą 2 klipsów dla zwiększenia nośności na odrywanie.


Jeśli występuje większe ssanie wiatru, można zastosować 2 klipsy umieszczone po obu stronach murłaty.Mocowanie Wiązarów o dużych rozpiętościach oraz wiązarów wielowarstwowych


Klipsy wiązarów, nie są dostępne w szerokościach powyżej 50mm. W takich przypadkach preferowanym łącznikiem jest Kotew Uniwersalna zastosowane po obu stronach wiązara.
Rys. 3. Mocowanie wiązara wielowarstwowego za pomocą kotwy uniwersalnej obustronnie.

W przypadku wiązarów o znacznych rozmiarach, lub większych wiązarach wielowarstwowych preferowane jest użycie specjalnych kątowników, które pozwalają na poziomy przesuw z jednej strony podparcia. HD 90150 oraz HD 150150 są unikalnymi kątownikami dzięki którym możliwe jest wykonstruowanie podparcia przesuwnego.
Rys. 4. Mocowanie przesuwne. Kątownik HD 90 150, na swojej dłuższej ściance posiada poziomy otwór w którym użyta została śruba (możliwy przesuw poziomy).Rys.5. Przykład mocowania stałego. Mocowanie za pomocą kątownika HD90150 zamocowanego za pomocą samych gwoździ 3.75x30mm wbijanych we wszystkie dostępne otwory.Materiały pochodzą z strony www.multigrip.pl