Złącza krokwi

Krawędziaki, bale lub grube deski użyte jako elementy dźwigające podkład i pokrycie dachowe oraz obciążenia czasowe, nachylone pod pewnym kątem do poziomu i prostopadle do okapu, nazywamy krokwiami.


(Rys. a ) Krokiew


Krokwie położone w narożu wypukłym nazywamy - krawężnicą a w narożu wklęsłym, czyli w koszu - krokwią koszową. Krótkie krokwie wspierające się jednym końcem na krawężnicy lub na krokwi koszowej zwą się kulawkami.


(Rys b ) Rodzaje krokwi


Złącze krokwi w kalenicy wykonuje się w następujący sposób: krokwie grubości powyżej 8 cm na zwidłowanie zespolone kołkiem o średnicy 2,5 cm wykonanym z drewna twardego lub śrubą 12mm (rys.1k).


(Rys 1k) Złącze krokwi w kalenicy na zwidłowanie.


Krokwie grubości 7-8 cm - na nakładkę prostą kołkowaną zespolone kołkiem o średnicy 2,5 cm wykonanym z drewna twardego lub śrubą 12mm (rys.2k).


(Rys 2k) Złącze krokwi w kalenicy na nakładkę prostą.


Złącze krokwi na płatwi w kalenicy przybija się ukośnie gwoździami z obu stron lub za pomocą metalowych złączy ciesielskich ( złącza kątowe ) (rys.3k).


(Rys 3k) Złącze krokwi na płatwi w kalenicy.


Krokwie grubości 5-7 cm łączy się w dotyk do deski kalenicowej za pomocą metalowych złączy ciesielskich ( Wsporniki belek ) lub przybija się ukośnie gwoździami z obu stron (rys.4k)


(Rys 4k) Złącze krokwi w dotyk do deski kalenicowej.


Krokwie grubości 4-5 cm łączy się w dotyk z nakładkami ze sklejki lub za pomocą metalowych złączy ciesielskich ( blachy perforowane ) (rys.5k)


(Rys 5k) Złącze krokwi w dotyk z nakładkami.


Krokiew nie wolno łączyć na długość, z wyjątkiem miejsc podpartych.

Wymiary są uzależnione od rodzaju obciążenia i wielkość dachu. Zazwyczaj krokwie mają minimum 14cm wysokości i są rozstawione co 60-100 cm. Stosowane obecnie przekroje krokwi: 5 x 14cm, 5 x 16cm, 8 x 16cm, 5 x 18cm i 6x18 cm. ) krawężnice i krokwie koszowe z reguły o większym przekroju, np. 16x20 cm .

Krokwie opiera się na murłacie (namurnicy) zakotwionej w murze za pomocą kotew z nakrętką w odstępach co 2,5-4 m i na każdym końcu murłaty. Krokwie z murłatą łączy się na wzajemny wrąb ukośny (rys.6k), wrąb jednostronny (rys.6ka) i za pomocą siodełka (rys.6kb) przybijając krokwie do płatwi dwoma lub czterema gwoździami, podobnie łączy się płatew pośrednio . Płatew i krokwie izoluje się od muru warstwą papy.


Krawędziaki, bale lub grube deski użyte jako elementy dźwigające podkład i pokrycie dachowe oraz obciążenia czasowe, nachylone pod pewnym kątem do poziomu i prostopadle do okapu, nazywamy krokwiami.


(Rys 6k) Złącze krokwi z murłatą na wzajemny wrąb ukośny.


(Rys 6ka) Złącze krokwi z murłatą na wrąb jednostronny.


(Rys 6kb) Złącze krokwi z murłatą za pomocą siodełka.


Łączenie krokwi na długość wykonuje się na podporach pośrednich (płatwiach) dwoma sposobami: mijankowe, jako dwie oddzielne części krokwi (górna i dolna) ułożone obok siebie i przybite do płatwi w przypadkach, gdy będzie możliwe przesunięcie górnych lub dolnych części krokwi o ich grubość (rys.7k), lub na zamek ukośny z nakładkami przybitymi gwoździami to połączenie należy wykonywać tuż przed samym oparciem krokwi na podporze pośredniej (rys.8k).


(Rys 7k) Sztukowanie krokwi nad płatwią pośrednią mijankowe.


(Rys 8k) Sztukowanie krokwi na zamek ukośny.


Poszczególne złącza powinny być tak wykonane, aby zapewniały właściwe przeniesienie sił na nie działających, a więc zgodnie z rysunkami szczegółowymi lub sztuką ciesielską w przypadku braku takich rysunków.