Złącza ciesielskie

Ciesielskie złącza - sposób łączenia w konstrukcjach drewnianych elementów współpracujących ze sobą. Elementy składowe konstrukcji drewnianych łączone są ze sobą w odpowiedni sposób za pomocą złączy, które podobnie jak same konstrukcje można podzielić na złącza ciesielskie i złącza inżynierskie.

Ilość złączy ciesielskich stosowanych w ciesielstwie dawniej i tych, które są, również obecnie stosowane, jest bardzo duża.

Do stężania złączy w tradycyjnych konstrukcjach ciesielskich stosowane są gwoździe, klamry, jarzma (chomąta), śruby i łącznikami metalowymi oraz kołki drewniane.

Złącza ciesielskie można podzielić na:
złącza wzdłużne poziome,
złącza wzdłużne pionowe,
złącza poprzeczne pod kątem prostym i ukośne,
złącza narożne,
złącza na wrąb pod kątem.

Każde złącze ma swój uzasadniony kształt i często, a w szczególności w złączach tradycyjnych, uzupełniane jest tzw. posiłkiem, który ma za zadanie uniemożliwienie przesuwania się w określonym kierunku względem siebie połączonych ze sobą elementów.

Do posiłków zaliczamy wszelkiego rodzaju czopy proste, pionowe i poziome, stanowiące zakończenie jednego z łączonych elementów i osadzane w odpowiednio ukształtowanym wgłębieniu, tzw. gnieździe, wykonanym w drugim elemencie.

Każde złącze przed wykonaniem go musi być jak najdokładniej wyznaczone liniami wyrysowanymi na danym elemencie, a przy narzynaniu piłą odpowiednich wcięć trzeba. brać pod uwagę straty na wymiarach w wyniku powstającego rzazu.

Powierzchnie łączonych elementów drewnianych na wrębach, nakładkach, zamkach itp. powinny do siebie ściśle przylegać (jeżeli projekt nie przewiduje luzu). Wręby w połączeniach nie powinny być głębsze niż 1/3 wysokości przekroju. Gwoździe, klamry, podkładki itp. powinny być wbite w elementy drewniane.

Należy pamiętać aby złącza wykonywać tak aby nie osłabiać konstrukcji w miejscu połączenia elementów więźby, gdyż wskaźnik wytrzymałości danego elementu zmniejsza się o 25-30% w miejscu połączeń. Wykonując połączenia na śruby, należy pamiętać o stosowaniu podkładek z obydwu stron łączonych elementów, gdyż inaczej drewno w złączach może ulec zmiażdżeniu podczas dokręcania łącznika.