Więźba krokwiowa budowa

Więźby o takiej konstrukcji stosuje się, gdy rozpiętość liczona w świetle ścian nie przekracza 7m. Długość krokwi nie powinna przekraczać 4,5m, a jeśli stosuje się lekkie pokrycie dachu - 5m. Nachylenie połaci dachowych, a więc i krokwi, w stosunku do poziomu wynosi 30-50 stopni. Każda z dwóch krokwi tworzących wiązar jest oparta jedynie w dwóch miejscach: w kalenicy i nad ścianą zewnętrzną. W budynkach ze stropami drewnianymi wiązary krokwiowe tworzą ustrój krokwiowo-belkowy. W rozwiązaniu tym każda para krokwi jest oparta na belce stropu poddasza, z którą tworzy pełny wiązar. Rozstaw wiązarów jest więc taki sam jak rozstaw belek stropowych.

Inny typ wiązarów krokwiowych stosuje się w budynkach murowanych ze stropami nie drewnianymi . Krokwie są tutaj oparte na belkach zwanych murłatami lub namurnicami, ułożonymi na ścianach zewnętrznych . Murłaty przymocowuje się do ściany przy pomocy uprzednio wmurowanych kotew. Najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie murłaty na murze w sposób osiowy. Można też przymocować ją bliżej wewnętrznej strony ściany.

Ogromnie ważne jest właściwe wykonanie wszystkich połączeń konstrukcji dachowej, czyli jej powiązanie. Przeważnie stosuje się połączenia ciesielskie, często dodatkowo wzmocnione gwoździami lub śrubami. Istotne jest zabezpieczenie wiązarów przed wywróceniem pod działaniem silnego wiatru. Z tego względu zaraz po ustawieniu wiązarów zaraz usztywnia się je wiatrownicami o przekroju nie mniejszym niż 38x100 mm, czyli ukośnie przybitymi deskami.

Jeżeli pod pokrycie dachowe stosuje się deski, płyty lub sklejkę, to w końcowej fazie wykonywania można usunąć wiatrownice. Muszą one jednak pozostać, gdy dach ma być wstępnie kryty foliami dachowymi np. pod dachówkę ceramiczną, gdyż łaty stosowane pod takie pokrycie są zbyt wiotkie i zbyt rzadko rozstawione, aby mogły zapewnić stateczność konstrukcji dachu podczas silnego wiatru.

Najczęściej przekrój krokwi wynosi 5x16 cm lub 7,5x20 cm w zależności od przyjętego ich rozstawu i obciążeń dachu. Krokwie rozmieszcza się w zależności od obciążeń, zwykle odległość w osi jest w granicach od 80-120 cm.

Murłata ma zwykle wymiary 10x10 cm; przymocowuje się ją do wieńca lub muru za pomocą kotw stalowych 16mm z nakrętką w rozstawie co 1,5 do 2,5 m. Jeżeli krokiew jest połączona z belką stropową na wrąb czołowy, to dla ochrony dolnych końców krokwi i belek stosuje się przypustnice.

Połączenie elementów poziomych ze skośnymi - płatwi z krokwiami - wykonuje się na wręby. Krzyżujące się ze sobą elementy łączy się na czopy; w tego typu złączach ważne jest aby gniazdo było głębsze o 1 cm od długości czopa.

Długość krokwi powinna wynosić do 4,5 m przy pokryciu ciężkim (np. dachówka ceramiczna) lub 5,0 m przy pokryciu lekkim (np. gont bitumiczny na deskowaniu).Krokwie mają przekrój prostokątny o stosunku szerokości do wysokości 1/2 do 1/3 .