Więźba dachowa jętkowa budowa

Gdy rozpiętość więźby przekracza 7,0 m lub gdy ze względu na duży spadek połaci długość krokwi musiałaby być większa niż 4,5 m, wówczas zamiast wiązarów krokwiowych stosuje się wiązary jętkowe. W wiązarach tych, będących w zasadzie odmianą wiązarów krokwiowych, krokwie są dodatkowo usztywnione poziomymi jętkami, które umieszcza się zwykle w połowie lub nieco powyżej połowy (do 0,6) długości krokwi - licząc od ich dolnego podparcia.

Jętka powinna być przy tym zaprojektowana na takiej wysokości, aby górna część krokwi - od połączenia z jętką do połączenia z drugą krokwią "od pary" w kalenicy nie była dłuższa niż 2,7 m, a długość dolnej części - od połączenia z jętką do oparcia na ścianie - nie przekraczała 4,5 m.

Jeżeli poddasze ma być przeznaczone na cele mieszkalne, jętki wykorzystuje się jako belki stropu nad pomieszczeniami poddasza. W takich sytuacjach jętki powinno się umieszczać na wysokości nie mniejszej niż 2,0-2,4 m od przewidywanego poziomu posadzki (zależnie od projektowanej wysokości pomieszczeń).

Nachylenie połaci więźby o konstrukcji jętkowej można projektować w granicach 25-60o, z tym że nie jest zalecane przyjmowanie spadków mniejszych niż 35 stopni.

Rozpór powoduje, że obciążenia z więźby są przenoszone bezpośrednio na ściany zewnętrzne (przez drewniane belki stropowe lub murłaty). W celu zabezpieczenia przed rozsuwaniem ściany zewnętrzne powinny być dobrze powiązane (np. przy pomocy wieńca żelbetowego lub stalowego ściągu) lub w przypadku oparcia więźby na ścianach kolankowych, wzmocnienia ich filarami albo słupkami żelbetowymi. Należy dążyć do stosowania możliwie dużych spadków więźby, co w znacznym stopniu zmniejsza siły rozporowe. Aby usztywnić dach w kierunku podłużnym ( wzdłuż krowi ze względu na parcie wiatru) stosuje się przybite do jętek wiatrownice ( deska stężająca). W budynkach z poddaszem użytkowym jętki wykorzystuje się jako belki stropowe.