[Rozmiar: 13908 bajtów]
[Rodzaje drewna]

Rodzaje drewna

[Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ]
[Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ]
[Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ] [Rodzaje drewna ]

Gatunki drewna używane w budownictwie

• Gatunki iglaste, stosowane są do wykonywania konstrukcji dachowych, stolarki budowlanej (okna, drzwi, schody itp.), desek podłogowych, sklejki itp.:

Jodła (Abies alba) - najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew stuletnich. Drewno jest miękkie, o średnie wytrzymałości, giętkie i łupliwe. Ma sporo sęków, które wypadają z tarcicy.

Modrzew (Larix europaea) - najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku 100 - 120 lat. W Polsce rzadko stosowane, jest najlepszym (z punktu widzenia techniki) i najtrwalszym gatunkiem drewna.

Sosna (Pinus silvestris) - najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku 80 - 120 lat. Drewno jest miękkie, łatwe w obróbce, sprężyste, o dobrej wytrzymałości mechanicznej.

Świerk (Picea abies) - najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku 80 - 120 lat. Drewno jest miękkie, o średniej wytrzymałości, sprężyste, trudne w obróbce (łatwo pęka, ma sporo sęków).

Ze świerków rosnących w górach otrzymuje się lepsze drewno, niż z rosnących na nizinach.

• Gatunki liściaste, najczęściej stosowane są do robót stolarskich, wykonywania podłóg i posadzek.

Brzoza (Betula pendula) i (Betula pubescens) - drewno o dobrych właściwościach mechanicznych i małej odporności na grzyby.

Buk (Fagus silvatica) - najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku około 110 lat. Drewno twarde, o dużej wytrzymałości, łatwe w obróbce. Często atakowane przez owady.

Dąb (Quercus robur) lub (Quercus petrea) - najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku około 180 lat. Drewno jest twarde, o dobrych parametrach wytrzymałościowych, odporne na ścieranie. Często atakowane przez owady. W wodzie z czasem czernieje, w wyniku reakcji chemicznych pomiędzy kwasem garbnikowym znajdującym się w drewnie a solami żelaza występującymi w wodzie. Drewno łatwo pęka i paczy się.

Grab (Carpinus betulus) - drewno o dobrych właściwościach mechanicznych, trudnościeralne, ciężkie.

Jesion (Fraxinus excelsior) - drewno ciężkie, wytrzymałe i elastyczne. Po ścięciu łatwo je wygiąć. Zastosowane w warunkach suchych jest trwałe, w wilgotnych łatwo ulega zniszczeniu.

Olsza czarna (Alnus glutinosa) - drewno miękkie, łatwe w obróbce. Często atakowane przez owady. Mało odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Przy stałym przebywaniu pod wodą, trwałe dzięki dużej zawartości garbników.

Topola (Populus, ok. 30 gatunków) - jedyne drewno liściaste stosowane są do wykonywania konstrukcji budowlanych, zwłaszcza na terenach bezleśnych. W Polsce raczej jako drzewo ozdobne, opałowe, stosowane też w celu osuszania terenu.

Wiąz pospolity i brzost (Ulmus campestis), (Ulmus montana) - drewno twarde, wytrzymałe, sprężyste. Parzone łatwo daje się wyginać. Trwałe na powietrzu i pod wodą.