Szkodniki drewna - Wady drewna

Wady drewna


Powodują obniżenie jego wartości i mogą spowodować jego dyskwalifikację jako materiału. Zależą od różnych czynników:

 • związane ze wzrostem drzewa to - sęki, rdzenie położone mimośrodowo, rdzenie podwójne, zawoje, skręt włókien, pęknięcia np. mrozowe itp..
 • związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa albo po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz. Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie:
 • grzyby powodujące szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans), grzyb domowy biały porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak łykowaty (Paxillus acheruntius);
 • grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardziak łuskowaty (Neolentinus lepideus), grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria)
 • związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie (np. spuszczel (Hylotrupes bajulus), trzpiennik olbrzym (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowy (Xyloterus lineatus), kołatek mieszkaniowy (Anobium pertinax) i meblowy (Anobium domesticus), świdrak okrętowiec (Teredo navalis), raczek (owad) (Limmonoria lignorum)). Wymienione grzyby, owady, małże są pasożytami drewna. Do szkodników żerujących na drzewie należy też objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz.

Do ochrony drewna, zwłaszcza w budownictwie, należą takie przedsięwzięcia jak:

 • Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza
 • wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej
 • wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśnobójczymi
 • wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego
 • nie używanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów
 • nie malowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem