Konstrukcja ryglowa Timber-Frame House-Amerykańska


Timber Frame czyli szkielet drewniany o grubych przekrojach. Trafił do Ameryki Północnej wraz z osiedlaniem się mieszkańców Europy – głównie z Wysp Brytyjskich, Francji, Niemiec i Holandii – została przeniesiona technologia budowy domów w systemie tzw. timber framing. W USA najstarsze domy zbudowane w Timber Frame, funkcjonujące do dzisiaj pochodzą z początków XVIIw, jak Fairbanks House, zbudowany ok. 1640r.


Budowa domów w tej technologii ze względu na duże przekroje drewna i sposób jego łączenia wymagała dużych umiejętności i angażowała wiele osób. Z biegiem czasu praktyka pokazała Amerykanom, że szkielet domu może być wykonany z cieńszych belek i wciąż pozostanie wystarczająco sztywny. W ten sposób Timber Frame przekształcił się w Wood Frame czyli dzisiejszą konstrukcję szkieletową zbudowaną z cienkich gęsto ustawionych belek.