Połączenia kosntrukcji - Ryglowe - Strona w budowie