Podciągi drewniane

Podciągi stosowane są jako podpory pośrednie pomocnicze zginanych elementów nośnych w przypadku gdy rozpiętość między ścianami konstrukcyjnymi budynku jest duża, a użycie odpowiednio wytrzymałych elementów dla danych obciążeń jest ekonomicznie nie uzasadnione lub ze względów materiałowych w ogóle niemożliwe. Podciągi stosowane są głównie jako podpory pośrednie belek stropowych, zastępując wewnętrzne ściany konstrukcyjne w budynkach o dużej rozpiętości między ścianami zewnętrznymi. W tym przypadku podciągi dzielą budynek w kierunku poprzecznym na dwa, trzy lub więcej traktów, biegnących równolegle do dłuższych ścian zewnętrznych budynku. Taki układ podciągów stosowany jest w dużych budynkach . Niemniej jednak stosowany jest również układ poprzeczny podciągów w budynkach o stosunkowo niedużej rozpiętości między dłuższymi ścianami konstrukcyjnymi jak np. w dużych salonach , świetlicach i małych salach widowiskowych. Podciągi wspierają się w tym przypadku na dłuższych ścianach , wsparte zaś na podciągach (czy podciągu) belki stropowe biegną równolegle do tych ścian. Podciągi występują również jako podpory belek stropowych i konstrukcji dachowej nad podcieniami. Jako przykład podciągu poprzecznego w budynku mieszkalnym,może służyć ozdobny strop w długim pomieszczeniu przedstawiony na (rys. ls. )


Podciąg poprzeczny ozdobny

Rys. 1s. Podciąg poprzeczny ozdobny.


W zależności od rozpiętości między podporami jako podciągi mogą być użyte belki zwykłe, belki o przekroju złożonym dwuteowe i skrzynkowe, belki wielokrotne jak również kształtowniki stalowe jak np. szerokostopowa belka dwuteowa ukryta w stropie (rys. 2a).


Podciąg kryty w stropie

Rys. 2. Podciąg kryty w stropie.


Belki stropowe opierają się w tym przypadku na dolnych stopkach dwuteownika i mocuje do belki za pomocą kształtowników. Jeśli chcemy, aby ogólna grubość stropu wraz z podciągiem była nieduża i zależy nam na tym, aby nie osłabiać podciągu przez gniazda lub wręby dla osadzenia belek stropowych, można je oprzeć na kształtownikach z obu stron (rys. 3b)W budynkach inwentarskich itp. - belki stropowe opiera się bezpośrednio na podciągu czołami na styk (rys. 3a) lub (gdy powierzchnia docisku okaże się zbyt mała) - mijankowo (rys. 3b). W obu przypadkach belki podcięte są na 2 cm i połączone ze sobą klamrami lub płaskownikami przybijanymi hakami do belek. Schemat prostego w wykonaniu podciągu dla stropu przedstawiony jest na ( rys. 4. ) Przy ścianach szczytowych w przęsłach skrajnych dane są również słupy łączone tak jak i środkowe z podciągiem mieczami. W konstrukcjach dachowych rolę podciągów odgrywają płatwie pośrednie lub kalenicowe, wspierając krokwie w dwóch lub trzech punktach.


Połączenie belek stropowych

Rys. 3. Połączenie belek stropowych.


Połączenie belek stropowych

Rys. 4. Połączenie belek stropowych na nakładkę .