Płatwie drewniane

Płatwie w konstrukcjach dachowych odgrywają rolę podciągów pod krokwiami, dla zmniejszenia obliczeniowej rozpiętości krokwi między podporami. W dachach bez krokwiowych , jakie spotykamy przeważnie nad halami fabrycznymi i magazynami, płatwie przejmują obciążenia bezpośrednio od podkładu i pokrycia dachowego są one rozstawione wtedy gęściej, równolegle do linii okapów i kalenicy.

Za podpory dla płatwi służą słupy z mieczami , zastrzały , elementy składowe wiązarów dachowych lub inne belki. Podobnie jak w podciągach, tak i przy płatwiach w celu zmniejszenia obliczeniowej rozpiętości płatwi stosowane są miecze oparte u dołu na .słupach, zastrzałach czy też elementach wiązarów; poza tym miecze usztywniają dach w kierunku podłużnym.

Płatwie mogą podpierać krokwie w kalenicy (płatew kalenicowa) i w pobliżu okapu (płatew stopowa) tak jak na rys. 9-2a lub na pewnej odległości od kalenicy (płatew pośrednia) jak na rys. 9-2b, lub też w trzech punktach, a mianowicie w kalenicy, w pewnej odległości od mej oraz w pobliżu okapu (rys. 9-2c). W budynkach o ścianach murowanych w zamian płatwi stopowych najczęściej stosowane są namurnice, czyli murłaty, układane bezpośrednio na murze.

Płatwie, słupy i miecze tworzą razem tzw. ścianę stolcową mającą za zadanie przekazanie obciążeń od krokwi na podpory, którymi mogą być belki stropowe lub belki specjalne biegnące wzdłuż albo w poprzek budynku, a wspierające się na jego ścianach. Dachy mogą mieć jedną, dwie lub trzy ściany stolcowe., Przy dachach o trzech ścianach stolcowych środkowa ściana stolcowa z płatwią kalenicową wspiera się słupami na belkach poprzecznych, opartych na dwóch pozostałych ścianach stolcowych. Niekiedy słupy środkowej ściany stolcowej wspierane są na zastrzałach. Dachy pokazane schematycznie na rys. 9-2, w których krokwie podparte są płatwiami, nazywamy dachami płatwiowymi.

Płatwie  w konstrukcjach dachowych

Rys. 9a. Dach płatwiowy o jednej ścianie stolcowej .


Dach płatwiowy z podwójną ścianką stolcową

Rys. 9b. Dach płatwiowy z podwójną ścianką stolcową .


Dach płatwiowy z potrójną  ścianką stolcową

Rys. 9c. Dach płatwiowy z potrójną ścianką stolcową .