Kleszcze i jętki

Jętki


Jętka to pozioma belka znajdująca się w górnej części wiązara podpierająca krokwie. Należy podkreślić, że jest to dodatkowy element ściskający odpowiedzialny za usztywnianie wiązarów. Jętki dzielą krokwie na dwa odcinki przy proporcji 2:1. Z reguły długość jętki nie przekracza 3,5 m. Miejsce montażu to niewielka odległość od kalenicy. Jętki mocowane tuż przy kalenicy nazywane są grzędami.


jętki

Rys. 1. Jętki
jętki

Rys. 1a. Jętki
Kleszcze Rys. 2


Kleszcze to poziomy element konstrukcyjny występujący zwykle w formie zdwojonej w więźbach płatwiowych oraz jako dodatkowe (wtórne) wzmocnienie innych typów konstrukcji więźb. Obejmują krokwie i słupy (stolce), usztywniając więźbę w płaszczyźnie poprzecznej. Są elementami rozciąganymi. Połączone są ze słupami, płatwiami oraz krokwiami za pomocą złącz ciesielskich, dodatkowo wzmacnianych często połączeniami śrubowymi.


Kleszcze

Rys. 2. Kleszcze