Drewno na konstrukcje Dachową

Do wykonywania drewnianej konstrukcji więźby stosuje się drewno iglaste sosnowe i świerkowe lub jodłowe, Drewno jodłowe ma nieco gorsze parametry wytrzymałościowe oraz jest niezbyt odporne na wilgoć, najlepsze i najtrwalsze drewno konstrukcyjne to drewno modrzewiowe. Modrzew jest jednak objęty ochroną gatunkową, a jego wycinanie ograniczone, dlatego ma zawrotną cenę. sporadycznie produkuje się drewno konstrukcyjne z drzew liściastych. natomiast drobne elementy (wkładki, kołki, itp.) z drewna twardego: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

Bardzo ważna jest jakość drewna konstrukcyjnego , ponieważ od niego zależy trwałość konstrukcji. , Wymaga się, aby tarcica była wysuszona zalecana wilgotność ok. 20%.

Do budowy więźby można użyć drewna świeżego (mokrego); jednak trzeba pamiętać, że ma ono mniejszą wytrzymałość. Właściwe parametry uzyskuje dopiero po wyschnięciu. Drewno na konstrukcję należy zaimpregnować, a mokre impregnuje się nie najlepiej. Dopóki krokwie nie uzyskają wilgotności poniżej 20 % mogą powstawać pęknięcia . Jeżeli elementy są na tyle dłuższe by po wyschnięciu obciąć końcówki to tak należy zrobić. Mniej problematyczny będzie jednak materiał podsuszony.


Klasa drewna

Elementy konstrukcyjne więźby muszą mieć wytrzymałość odpowiadającą przewidzianej przez projektanta klasie drewna, C27, C30. Cyfra oznacza wytrzymałość na zginanie drewna o wilgotności 15%. Im jest ona wyższa, tym drewno jest bardziej wytrzymałe. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się zwykle drewno klasy C27 i C30.


Ocenę wzrokową

 • pełne okorowanie (dopuszczalne miejscowe zaokrąglenia na krawędziach),
 • prostoliniowość,
 • ograniczoną liczbę sęków (nie mogą być większe niż 1/4 przekroju elementu)
 • brak śladów po żerowaniu owadów,
 • równą powierzchnię przetarcia
 • brak oznak zgnilizny (dopuszczalna jest zmiana barwy pod wpływem sinizny, która nie powoduje spadku wytrzymałości drewna),
 • Pęknięcia wzdłużne, zwłaszcza w grubych elementach, są dopuszczalne i nie powodują istotnego zmniejszenia wytrzymałości.
 • W zasadzie drewno można uznać za przydatne, jeśli nie widać śladów zgnilizny, licznych sęków o dużej średnicy, wyraźnych zwichrowań..

Sortymenty tarcicy iglastej

 • Według PN-75/D-96000 są następujące:
 • Bale obrzynane od 50mm x 100mm i więcej do 100mm x 200mm,
 • Krawędziaki od 100mm x 100mm do 180mm x 180mm,
 • Belki od 120mm x 200mm do 220mm x 280mm.

Wilgotność drewna przeznaczonego na konstrukcje nie powinna przekraczać:

 • 23 % dla konstrukcji na otwartym powietrzu,
 • 15-20 % dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem (np. belek stropowych),
 • do 15 % dla konstrukcji z drewna klejonego warstwowo.