Drewno na dom drewniany

Do wykonywania drewnianej konstrukcji szkieletowej stosuje się drewno iglaste sosnowe, stosowane na główne elementy konstrukcji: oczepów, ścian, stropów i dachów. Drewno świerkowe można stosować na słupki ścian.

Drewno przeznaczone na konstrukcje szkieletowe powinno być odpowiednio przygotowane (czterostronnie ostrugane, ze sfazowanymi krawędziami) i wysuszone komorowo.

W drewnie suszonym nie ma żadnych owadów ani grzybów jeśli zawartość wilgoci jest mniejsza niż 18%.

Wysuszonego komorowo drewna nie trzeba już impregnować, dzięki ostruganiu krawędzi jest ono odporniejsze na ogień.

W zasadzie drewno można uznać za przydatne, jeśli nie widać śladów zgnilizny, licznych sęków o dużej średnicy, wyraźnych zwichrowań.


Klasa drewna

Drewno powinno mieć wytrzymałość klasy C27. Liczba oznacza minimalna wytrzymałość drewna na zginanie. Nie może mieć wypadających sęków czy pęknięć, ponieważ zmniejszają one jego wytrzymałość.


Ocenę wzrokową

 • pełne okorowanie,
 • prostoliniowość,
 • minimalna liczbę sęków,
 • brak śladów po żerowaniu owadów,
 • równą powierzchnię przetarcia i strugania,
 • brak oznak zgnilizny,
 • bez pęknięć i zwichrowań,

Wymiary drewna konstrukcyjnego

Lekkie budownictwo szkieletowe opiera się na konstrukcji wymiarowanej według standardów Typowe wymiary elementów konstrukcyjnych:

 • 40 x 80 mm - stosowane na ścianki działowe
 • 40 x 100 mm - stosowane na ścianki działowe
 • 40 x 140 mm - stosowane na ściany zewnętrzne
 • 40 x 150 mm - stosowane na ściany zewnętrzne
 • 40 x 185 mm - stosowane na belki stropowe
 • 40 x 200 mm - stosowane na belki stropowe
 • 40 x 235 mm - stosowane na belki stropowe
 • 40 x 285 mm - stosowane na belki stropowe

Jeżeli do budowy szkieletu użyte zostało drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane nie jest wymagane impregnowanie tylko pewne elementy konstrukcji należy zaimpregnować ciśnieniowo.

 • słupy i podpory umiejscowione poniżej poziomu gruntu
 • elementy konstrukcji ścian szkieletowych w piwnicach
 • elementy stykające się z betonem
 • legary podłogowe
 • elementy konstrukcji stropów opartych na ścianach piwnicy
 • belki podwalinowe ( oczepy )
 • zewnętrzne elementy konstrukcyjne domu