Cennik prac Remontowych domów letniskowych


Ostatnia aktualizacja 01.8.2016r


Cennik został opracowany na podstawie:

  • Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR,
  • Biuletynu cen robót budowlanych - I kwartał 2016r - wydawnictwa SEKOCENBUD,
  • Portalu internetowego: http://cennik-budowlany.remontuj.pl/
  • Oraz porównania z firmami konkurencyjnymi

Cennik zawiera ceny najważniejszych usług budowlanych i ma charakter informacyjny. Ceny usług budowlanych uzależnione są od szeregu czynników takich jak: rodzaj prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp. Mogą one podlegać indywidualnym negocjacjom.

Wartość robót określana jest tylko i wyłącznie na podstawie projektu oraz wytycznych inwestora. Nie ma możliwości dokonania wyceny prac remontowych drogą telefoniczną.

Ceny usług są cenami netto za robociznę bez materiałów.


ROBOTY BETONIARSKIE


1. Wykonanie ław betonowych cena 35-65zł mb.
2. Wykonanie konstrukcji stropu monolitycznego wraz ze schodami żelbetowymi cena 65-90zł /m2
3. Wykonanie konstrukcji podciągów, wieńców, słupów cena 35-110zł/ mb
4. Wykonanie podbudowy pod posadzkę pierwszej kondygnacji cena 15-45zł/ m2
5. Wykonanie konstrukcji schodów żelbetowych do 1,2m cena 120-170zł/stop
6. Wykopy ziemne ręczne pod fundamenty cena 45 zł/m3
7. Wykonanie stropów ceramicznych wraz ze zbrojeniem od cena 70 do 110 zł/m2
8. Dwukrotne malowanie ściany fundamentowej izolacja przeciwwilgociowa pionowa np. Dysperbit cena od 3,5zł/m2
9.Wykonanie izolacji termicznej fundamentów z styropianu lub styroduru cena od 25- 45zł/m2
10.Wykonanie instalacji znajdującej się pod płytą na gruncie doprowadzającej powietrze do kominka cena od 60zł/mb
11.Wykonanie wieńców z trzpieniami żelbetowymi cena 35-65zł /m2


ROBOTY MURARSKIE


1.Wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacjami przeciw wodnymi i cieplnymi cena 67-100zł /m2
2.Wykonanie ścian nośnych kondygnacji wraz z wykonaniem nadproży cena 45-85zł /m2
3.Wykonanie ścian działowych z bloczków lub pustaków cena 30-50zł /m2
4.Wykonanie kominów prefabrykowanych wraz z czapą żelbetową cena 130-185/mb


ROBOTY CIESIELSKIE


1.Wykonanie konstrukcji drewnianej stropu szkieletowego cena 25-45zł m2
2.Więźba czterospadowa krokwiowo-jętkowa cena 34-47zł/m2
3.Wykonanie konstrukcji dachu wielospadowego cena 32-50zł/m2
4.Wykonanie więźby krokwiowej, jednospadowej cena 20-35 zł/m2
5.Więźba dachu rozporowo - zastrzałowa cena 100-170 zł/m2
6.Więźba o konstrukcji wiązarowej (tradycyjna) cena 45-65 zł/m2
7.Więźba dwuspadowa krokwiowo - jętkowa cena 27-35 zł/m2
8.Więźba dachu mansardowego cena 38-44 zł/m2
9.Więźby wiązarowe prefabrykowane (sam montaż) cena 20-30zł/m2
10.Więźba o konstrukcji wieszarowej cena od 35-52 zł/m2
11.Więźba krokwiowa - naczółkowa cena 30-37 zł/m2
12.Więźba płatwiowo-kleszczowa cena 40-55zł/m
10.Montaż małej jaskółki cena 480-650 zł/szt.
11.Montaż dużej jaskółki cena 850-1000 zł/szt
12.Wykonanie konstrukcji drewnianej stropu belkowego cena 25-30zł m2
13.Montaż belek drewnianych do 14cmx14cm cena 18-22zł/mb
14.Montaż belek drewnianych do 25cmx25cm cena 20-24zł/mb
13.Montaż słupów drewnianych do 14cmx14cm cena 15-20zł/mb
14.Montaż słupów drewnianych do 25cmx25cm cena 18-25zł/mb
15.Montaż zastrzału do słupów cena 35-40/szt
16.Dłutowanie gniazd pod czopy zastrzału cena 35-45zł/szt
17.Wykonanie czopów zastrzału cena 35-45zł/szt
18.Dłutowanie gniazd pod czopy belka do 14cmx14cm cena 25-35zł/szt
19.Wykonanie czopów belka do 14cmx14cm cena 30-35zł/szt
20.Wykonanie złącza na nakładkę prosto cena 50-55zł/szt
21.Wykonanie złącza na zamek prosty cena 65-70zł/szt
22.Połączenie na śruby i sworznie,kołki cena 20-45zł/szt
23.Układanie i montaż legarów cena 14-25zł/mb
24.Zdobienie końcówek krokwi więźb dachowych cena 30-55zł/szt
25.Zdobienie końcówek płatwi i murłat dachowych cena 30-55zł/szt
26.Układanie desek na legarach cena 46-60zł/m2
27.Montaż drewnianej boazerii wraz z wykonaniem rusztu z listew – ściana cena 54 zł/m2
28.Montaż drewnianej boazerii wraz z wykonaniem rusztu z listew – sufit cena 61 zł/m2
29.Zamontowanie płyt OSB na pióro i wpust do legarów cena 12-22 zł/m2
30.Zamontowanie płyt OSB do rusztu na ścianach cena 15-20 zł/m2
31.Zamontowanie płyt OSB do rusztu na sufitach cena 20-25 zł/m2
32.Deskowanie dachu cena 15-28zł/m2
33.Wykonanie belek klejonych - klej chemolan B wersja 45 sp+ cena 10-15zł/mb
34.Impregnacja drewna cena od 3.5 do 5.3 zł/m2
35.Montaż deski czołowej pod rynnowej cena 8-15 zł/mb.
36.Pozostałe nie wymienione czynności wg stawki za roboczogodzinę cena 33,50zł / rbh.