Domy szkieletowe

Lech bud kontakt

Domy szkieletowe:


W Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Skandynawii ze względu na dużą dostępność i ilość względnie taniego drewna rozwinęło się bardzo mocno budownictwo drewniane w technologii szkieletowej. Pierwsze domy w technologii szkieletowej w Ameryce Północnej budowane były przez osadników, którzy przybyli tam przeszło 200 lat temu. Powstała wówczas potrzeba budowy domów bardzo prostym systemem, stosując miejscowe, powszechnie dostępne materiały, proste narzędzia i gwoździe. Tak powstała najpopularniejsza odmiana konstrukcji szkieletowej wood frame, która do dziś jest stale ulepszana i unowocześniana. Współczesne domy w tej technologii najczęściej wyposażane są w klimatyzację, co skutecznie niweluje jedną z największych wad takich konstrukcji- słabą pojemność cieplną (magazynowanie ciepła) materiałów. Od kilku lat promuje się takie konstrukcje w naszym kraju podkreślając szybkość realizacji domu w stanie surowym. Współcześnie stosowane są najczęściej ściany szkieletowe słupowe oraz deskowe. Pomiędzy elementami szkieletu umieszczane są materiały izolacyjne o bardzo dużej izolacyjności cieplnej (styropian, wełna mineralna, wata szklana, pianka poliuretanowa.


Konstrukcja:


W konstrukcji szkieletowej wszelkie siły statyczne pochodzące od obciążenia dachem, stropami, ciężarem ścian a także obciążenia zmienne- wiatrem, śniegiem, użytkowe, przenoszone są przez prętowe elementy szkieletu. Tymi elementami są słupy, rygle, zastrzały. Czasem w przenoszeniu obciążeń poziomych (usztywnieniu) uczestniczą elementy dodatkowe jak np. obicie szkieletu płytami lub deskami (pod kątem 45st). Daje to lekkość konstrukcji i możliwość wypełnienia ścian dowolnym materiałem ciepłochronnym.


Fundamenty:


Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy fundamenty i dom wznosi jedna firma, mająca doświadczenie i znająca technologie budowy domów szkieletowych . A ona w porównaniu z technologią murowaną znacznie się różni . Dom jest zabezpieczony przeciw wichurom poprzez kotwienie (mocowanie) do płyty fundamentowej za pomocą śrub. Fundament domów szkieletowych musi być też właściwie wypoziomowany.


Izolacja:


Domy szkieletowe mogą być narażone na zawilgocenie, dlatego tak istotnym jest posadowienie ich na odpowiedniej wysokości . Trzeba pamiętać, że fundamenty domów szkieletowych należy dokładnie zaizolować i przygotować na kontakt z wilgocią, jak też wykonać dokładnie izolacje pionowo i poziomo


Drewno:


Drewno powinno być czterostronnie ostrugane, ze sfazowanymi krawędziami i wysuszone komorowo od 14% do 18%. Część elementów konstrukcji, np. słupki, mogą być już wstępnie przycinane na odpowiednią, projektowaną długość. Pozostałe elementy przycinane są raczej na budowie, z tym że w specyfikacji zamówienia tarcicy określa się odpowiednie długości na poszczególne elementy, tak by minimalizować odpady. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym są deski, zwykle o grubości 40 mm i o szerokości 140mm – 180mm .


Montaż konstrukcji:


Najbardziej popularną metodą budowy domów w lekkim szkielecie drewnianym jest montaż na placu budowy. Budowa polega na łączeniu desek w tarcze ścian gwoździami lub przy użyciu specjalnych złączy metalowych a następnie ustawienie ścian w pionie. W metodzie tej ściany, stropy i konstrukcję dachową montuje się z desek w miejscu budowy domu. Kolejność montażu jest następująca: na przygotowanej wcześniej płycie betonowej montuje się podwalinę impregnowaną ciśnieniową, na której stawia się ściany. Ściany te wcześniej zbija się na leżąco na płycie fundamentowej. W pierwszej kolejności montuje się ściany zewnętrzne parteru, a następnie ścianki wewnętrzne. W przypadku domu parterowego – na ścianach zewnętrznych opiera się wiązary kratowe, których dolne pasy stanowią jednocześnie elementy stropu parteru. Natomiast w przypadku domu z poddaszem użytkowym lub parterowego, na postawionych wcześniej ścianach parteru montuje się elementy stropu parteru, poszywając go płytą podłogową. W ten sposób powstaje platforma do montażu ścian kolejnej kondygnacji lub konstrukcji dachowej. Ze względu na montaż ścian poszczególnych kondygnacji na powierzchni płaszczyzn kolejnych stropów, metoda ta zwana jest platformową, co w zasadniczy sposób odróżnia ją od tzw. metody balonowej. Konstrukcja balonowa różni się tym od konstrukcji platformowej, że słupki ścian parteru i piętra lub ścianki kolankowej piętra wykonuje się z jednolitych elementów. Na nich dopiero, po wcięciu w słupki poziomej deski, opiera się belki stropu parteru. Zaletą konstrukcji balonowej jest to, że w tak wzniesionych domach można zastosować ścianki kolankowe w poziomie piętra, na co właściwie nie pozwala konstrukcja platformowa. Gotową konstrukcję usztywnia się płytą OSB/3, następnie dodatkowo ociepla (przeważnie wełną mineralną wkładaną między ruszt drewniany .Od strony wewnętrznej instaluje się warstwę paroizolacyjną i wykończenie wewnętrzne płyta gipsowo - kartonowa lub boazeria. Od strony zewnętrznej instaluje się płyty OSB oraz warstwę wiatroizolacji i wykończenie zewnętrzne - płyty styropianu ryflowanego lub wata mineralna oraz tynk cienkowarstwowy jak też elewacja drewniana .


Lech bud kontakt


1- Oczep podwalina
2- Słupek
3- Oczep górny
4- Słupek ościeża
5- Nadproże
6- Słupki narożne