Drewno akacja - Robinia pseudacacia

Inne nazwy: Falsche Akazie, Gemeine Robinie, Gemeiller Schotendom (D); Robinier (F); False acacia (GB); Black locust, Yellow locust (USA); Robinia (NL, r); Ak:it (CZ/SK); Bagrem (HR), Robinija (SLO); Salcam (RO); Akacja biala (PL); Feher ak:ic (H); Yalall saIld ag (TR))


Pochodzenie:


W południowo wschodnich Stanach Ameryki: Wirginia, Karolina, Pensylwania, Georgia, w Meksyku, w Europie, przede wszystkim na Węgrzech, w Afryce północnej, w Azji, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej.


Obróbka:


Dobra, możliwość toczenia, rzeźbienia i cięcia, dobre do przybijania gwoździami i nawiercania otworów.


Suszenie:


umiarkowanie dobre ale powolne, skłonność do paczenia się i pękania drewna.


Sklejanie:


Dobre.


Obróbka powierzchniowa :


Dobra, możliwość lakierowania.


Inne: mała możliwość impregnacji, drewno biologicznie czynne, możliwość podrażnienia błony śluzowej i zapalenia skóry.


Właściwości fizyczne:


Ciężar właściwy:

 • suchy 760...800...890 kg/m3
 • 12-15% 800...830...950 kg/m3
 • mokry 1100...1300 kg/m3
 • Skurcze

Skurcze:

 • wzdłużny 0,1 %
 • promieniowy 3,2...4,6 %
 • styczny 5,4...7,2 %
 • objętościowy 11,4...12,2 %
 • przy zmianie wilgotności drewna o 1%-0,40 % objętości

Właściwości mechaniczne:

 • Wytrzymałość na ściskanie 62...72...81 N/mm2
 • Wytrzymałość na zginanie 103...136...169 N/mm2
 • Twardość (HB ll) 67...78...88 N/mm2
 • Twardość (HJ ll)
 • Twardość (HB+) 28...34...47 N/mm2
 • Twardość (HJ+)

Zastosowanie:

Drewno na fornir, sklejkę, parkiet, w budownictwie wodnym, górnictwie, do budowy statków, pali i rusztowań, sprzętu sportowego, mebli ogrodowych, do zabudowy zewnętrznej, na płyty wiórowe, pilśniowe, na progi, do toczenia i rzeźbienia, do farbowania i garbowania.